Polityka prywatności

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane dane osobowe osób korzystających z serwisu scsexpert.com.

Administratorem danych osobowych jest SCS Expert Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 01-633 Warszawa, ul. Gdańska 27/31.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@scsexpert.com

§1
Źródło, zakres i cel pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są podczas korzystania z formularza kontaktowego celem świadczenia usługi związanej z odpowiedzą na e-maile wysłane przez formularze kontaktowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W ramach tej usługi gromadzony jest adres e-mail oraz imię i nazwisko użytkownika (podanie imienia i nazwiska nie jest wymagane do świadczenia usługi). Dane nie są przetwarzane automatycznie celem ich profilowania.

§2
Okres przetwarzania danych osobowych

Dane są przechowywane przez okres świadczenia usługi, a także po jej zakończeniu, do momentu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 2. zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych,
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§3
Przekazywanie danych osobowych

Dane udostępniane są:

 1. dostawcom oraz wykonawcom systemu teleinformatycznego Administratora,
 2. uprawnionym pracownikom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych,
 3. uprawnionym organom państwowym w przypadku zwrócenia się z takim żądaniem.

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

§4
Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (na podstawie art. 21 RODO),

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika, Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W uzasadnionych przypadkach Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejny miesiąc informując osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

§5
Pliki cookies

Witryna scxexpert.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną zostanie rozpoznaje urządzenie, z którego łączy się użytkownik celem ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies:

 1. uwierzytelniające, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
 2. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, w tym w szczególności w zakresie obsługi wybranej wersji językowej
 3. umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. Są one monitorowanie za pośrednictwem narzędzia Google Analytics.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.