Systems Engineer

Będziesz odpowiedzialny/na za:

 • Instalowanie, konfigurowanie i administrowanie rozwiązaniami opartymi o technologię SAS (9.4, Viya) oraz Open Source
 • Administrację i bieżące utrzymanie rozwiązań dla największych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów
 • Analizę wydajności systemów
 • Uczestniczenie w rozwoju i testowaniu systemów
 • Przygotowanie dokumentacji wykonanych prac

Oczekujemy od Ciebie:

 • Znajomości Docker, Swarm, Kubernetes
 • Znajomości rozwiązań Cloud (np. AWS, Azure)
 • Dobrej znajomości systemu operacyjnego Linux
 • Znajomości architektury relacyjnych baz danych oraz języka SQL
 • Wykształcenia wyższego (preferowane informatyczne)
 • Zaangażowania, dociekliwości, samodzielności, zdolności szybkiego uczenia się
 • Umiejętności pracy zespołowej
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację na projekcie

Mile widziane:

 • Doświadczenie i wiedza z zakresu technologii SAS
 • Wiedza z zakresu technologii Hadoop
 • Umiejętność programowania w dowolnym języku (np. Python, Java, Go, Lua)
 • Znajomość architektury REST i SOA
 • Doświadczenie w obszarze technologii sieciowych, zagadnień bezpieczeństwa, serwerów aplikacji

Oferujemy:

 • Preferowaną przez kandydata formę zatrudnienia
 • Benefity: opieka medyczna (również dla partnera/rodziny), ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, kurs języka angielskiego on-line, system kafeteryjny tj. vouchery na produkty i wydarzenia
 • Dostęp do różnych technologii oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji (m.in. szkolenia w zakresie technologii SAS)
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz współpracę ze specjalistami w swojej dziedzinie
 • Przyjazną i inspirującą atmosferę pracy oraz zespół, którzy zawsze chętnie Ci pomoże
 • Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju i wdrożeń oprogramowania
 • Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy (laptop, telefon)
 • Możliwość uczestniczenia w imprezach organizowanych przez naszych partnerów

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCS Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-633, przy ul. Gdańskiej 27/31.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
3) Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@scsexpert.com.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.