Specjalista ds. Personalnych

Będziesz odpowiedzialny/na za:

 • Kompleksową obsługę kadrową w zakresie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie umów (o pracę, o dzieło, zlecenie, o współpracy), aneksów, świadectw pracy i pozostałej dokumentacji kadrowej wymaganej przez przepisy prawa,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie ewidencji nieobecności i czasu pracy,
  • nadzór nad terminowością badań medycyny pracy i szkoleń BHP.
 • Współpracę z biurem rachunkowym w zakresie:
  • przygotowywania danych do naliczenia wynagrodzeń i sprawdzania otrzymanych list płac;
  • rozliczania comiesięcznych zobowiązań (ZUS, PIT, PFRON);
  • zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz zleceniobiorców z ubezpieczeń społecznych;
  • rozliczania zwolnień chorobowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich itp.
 • Przygotowywanie i aktualizowanie regulaminów wymaganych przez przepisy prawa (wynagrodzeń, pracy, bhp itp.)
 • Obsługę systemu benefitów i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Udział w procesie rozliczeń z klientami firmy.
 • Współpracę z Pracodawcą i zespołem kierowniczym w zakresie kreowania i realizacji strategii firmy w obszarze Human Resources (w tym m.in. rozwój kompetencji kadry, ścieżek kariery, oceny okresowej).
 • Merytoryczne wsparcie pracowników firmy i bezpośredniego przełożonego.
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wiedzy oraz aktualnego, praktycznego doświadczenia zawodowego (min. 2 lata) w obszarze administracji personalnej, mile widziane doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MsOffice, w szczególności Excel – warunek konieczny.
 • Wyższego wykształcenia w obszarze zarządzania, prawa, ekonomii lub pokrewnym.
 • Samodzielności w realizacji zadań oraz odpowiedzialności za powierzone obszary.
 • Dużej dbałości o szczegóły, dokładności.
 • Odpowiedzialności za powierzone zadania i informacje – umiejętności klasyfikowania informacji jako poufne lub wrażliwe.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej.
 • Zdolności organizacyjnych i pracy w warunkach wielozadaniowości, dobrej organizacji pracy w podziale na priorytety, terminowości.

Mile widziane:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Rozpoczęcie współpracy w lipcu, ewentualnie na początku sierpnia.
 • Zatrudnienie na około 1,5 roku (na zastępstwo).
 • Wybraną przez kandydata formę zatrudnienia.
 • Benefity pracownicze – opieka medyczna (również dla rodziny), ubezpieczenie grupowe, karnet sportowy, kurs angielskiego on-line, vouchery na produkty i wydarzenia.
 • Laptop, telefon służbowy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Pracę w nowoczesnym biurze zlokalizowanym na Bielanach (metro Marymont).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCS Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-633, przy ul. Gdańskiej 27/31.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
3) Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@scsexpert.com.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.