SAS Developer

Będziesz odpowiedzialny/na za:

 • Współpracę z klientem (różne branże), analizę jego wymagań, przygotowanie koncepcji rozwiązań i ich implementacji
 • Rozwiązywanie rzeczywistych wyzwań biznesowych
 • Przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych w rozwiązaniach klasy Enterprise DWH i Big Data
 • Optymalizację procesów przetwarzania danych i zapytań z wykorzystaniem różnych języków (głównie SQL)
 • Wdrażanie procesów ETL/ELT w celu integracji danych z różnych źródeł przy wykorzystaniu technologii SAS


Oczekujemy od Ciebie:

 • Praktycznej znajomość środowiska SAS oraz programowania w SAS 4GL
 • Minimum 3 lat doświadczenia związanego z tematyką baz i hurtowni danych 
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz języka SQL
 • Umiejętności tworzenia i wprowadzania najlepszych praktyk przetwarzania dużych zbiorów danych, w tym: standardów projektowania, kodowania, dokumentowania, testowania i wdrażania
 • Sprawnego poruszania się w systemie z rodziny Linux
 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek informatyka lub pokrewny)
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację z klientem
 • Pozytywnego nastawienia, chęci dzielenia się wiedzą oraz podejścia „team spirit” 😉


Mile widziane:

 • Certyfikaty z SAS Base Programmer, SAS Advanced Programmer
 • Znajomość rozwiązań Open Source
 • Podstawowa znajomość Javy lub Pythona
 • Umiejętność korzystania z usług REST API

Oferujemy:

 • Preferowaną przez kandydata formę zatrudnienia (umowa o pracę lub współpraca B2B)
 • Długofalową współpracę
 • Benefity: opieka medyczna (również dla partnera/rodziny), ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, kurs języka angielskiego on-line, system kafeteryjny tj. vouchery na produkty i wydarzenia
 • Dostęp do różnych technologii oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji (m.in. szkolenia w zakresie technologii SAS)
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz współpracę ze specjalistami w swojej dziedzinie
 • Przyjazną i inspirującą atmosferę pracy oraz zespół, którzy zawsze chętnie Ci pomoże
 • Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju i wdrożeń oprogramowania

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCS Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-633, przy ul. Gdańskiej 27/31.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
3) Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@scsexpert.com.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.